Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING                                                    

 

BABBEL TOYS gevestigd op Koninginneweg 83 1241 CX in Kortenhoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en behandelt deze zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam                    BABBEL TOYS

Contactpersoon               Angèle Babeliowsky

Adresgegevens                 Koninginneweg 83

1241 CX Kortenhoef

Telefoonnummer            00 31 6 41912628

E-mailadres                      info@babbeltoys.nl

Website                             www.babbeltoys.nl

 

 1. Verwerken van persoons-en bedrijfsgegevens.

Voor het kunnen uitoefenen van ons bedrijf, het zijn van tussenpersoon tussen klant en leverancier, hebben wij de beschikking nodig over de onderstaande gegevens.

Deze worden door ons zeer vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

 • Voornaam en achternaam (natuurlijke personen)
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (alle relevante adressen)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Website en sociale media-adressen
 • Btw (Fiscaal) Nummer
 • IBAN Bankrekeningnummer

 

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

BABBEL TOYS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanmelden van u, als klant bij één- of meerdere van onze leveranciers.
 • Voor het maken van een offerte en/of een ordervoorstel.
 • Voor het opnemen van contact indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht
 • Voor het doorsturen en begeleiden van uw order naar leveranciers
 • Voor het leveren van diensten en goederen.
 • Voor het informeren omtrent acties, beurzen en andere verkoopinformatie.
 • Voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven.
 • Voor het, na verkregen toestemming, publiceren van foto’s op babbeltoys.nl, Facebook, Instagram en/of andere sociale media van Babbel Toys en onze leveranciers.

 

 1. Hoe- en hoe lang worden bedrijfs- en persoonsgegevens bewaard.

Deze bedrijfs- en persoonsgegevens en foto’s worden opgeslagen op losse externe harde schijven en online in een beveiligde Dropbox omgeving die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen.

Deze informatie wordt bewaard tot u ons verzoekt deze te verwijderen, ons in kennis stelt van een eventuele beëindiging van de samenwerking, bij het sluiten van uw bedrijf en bij het sluiten van ons bedrijf.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Babbel Toys verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Technieken die wij gebruiken voor het beheer van uw gegevens.

Wij maken gebruik van een aantal commerciële diensten via externe partijen die elk een eigen privacy beleid voeren en waarvan u de verklaring via links kan inzien:

 • WhatsApp: Voor contact met de klant wordt ook gebruik gemaakt van WhatsApp.

Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Antagonist:       hiervan nemen wij webhosting en emaildiensten af.

Hierop is deze privacyverklaring van toepassing

 • Mailchimp: voor het versturen van mailingen

Hierop is deze privacyverklaring van toepassing

 • Dropbox: voor het opslaan van uw contactgegevens maken wij gebruik van dropbox.

Hierop is deze privacyverklaring  van toepassing

 

Sociale media

Wij willen het graag zo eenvoudig mogelijk maken om berichten op onze website te delen. Dit kan door middel van een aantal sociale media buttons. De verschillende sociale media-kanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze sociale media-kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen.

De meeste sociale media-kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van onderstaande sociale media-kanalen gebruiken wij de buttons.

Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke sociale media-kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Zelf verwerken wij geen persoonsgegevens door middel van geplaatste cookies.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te bestrijden.

Wij gebruiken complexe wachtwoorden bij de eerdere genoemde systemen waarbij wij alle beveiligingsmogelijkheden gebruiken.

Voor de website gebruiken wij een apart wachtwoord en wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit houdt in dat uw verbinding met de website van Babbel Toys privé is. Dit wordt aangegeven door het groene slotje bij de URL.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@babbeltoys.nl

 1. Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@babbeltoys.nl

 1. Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om uw toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@babbeltoys.nl

 1. Recht om een klacht in te dienen

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Laatste aanpassing:  28-5-2018